۰۰

شاید برنامه ای رو ک ب شما اجازه ی نصب رو می ده ندارید…لینک منبع