فروشندگان باهوش در هنگام مواجهه با اوضاع اقتصادی خراب بازار، می فهمند که باید واکنش مناسب نشان دهند. رسانه های نوشتاری، برنامه های خبری و اخبار اینترنتی، مملو از خبرهایی است که روزهای تیره و تاری را در برابر دیدگان شما نمایان می کنند. برخی فروشگاه ها به این واسطه تعطیل می شوند، برخی اعلام …

The post سه راه برای رونق فروش در بازار خراب appeared first on .لینک منبع