برادران هیث، نویسندگان کتاب ایده عالی مستدام (انتشارات آریانا قلم)، پس از بررسی صدها ایده ماندگار در دنیا، شش اصل مشابه را در آنها به شرح زیر مشاهده نمودند: اصل اول: سادگی وکیل مدافع موفقی می‌ گوید “اگر ما در دادگاه، درباره ده نکته بحث کنیم، حتی اگر همه آنها نکات خوبی باشند، هنگامی‌که قضات …

The post چگونه ایده های ماندگار تولید کنیم؟ appeared first on .لینک منبع