به عنوان یک فریلنسر باید بدانید تأثیرگذاری در اولین برخورد، از موارد مهم در ایجاد رابطه با مشتری می باشد. مشتریان ترجیح می دهند با کسی کار کنند که به او اعتماد داشته باشند، زیرا طبیعت انسان اقتضا می کند با کسانی که دوستشان دارند همراه شوند و کار کنند. در واقع برخورد اول، رکن …

The post چگونه در اولین برخورد با مشتری تاثیر گذار باشیم appeared first on .لینک منبع