برخی از محصولات و تولیدات گروه فرا سایت به شرح ذیل می باشد

طراحی سایت مذهبی امامزاده محمد عابد (ع) اراک

طراحی سایت شرکتی ،شرکت تعاونی مسکن نیروی دریایی تهران

طراحی سایت شرکتی ، شرکت پویا حساب قشم

طراحی سایت شرکتی پرتوسازان اراک

طراحی سایت فروشگاهی بی تو سی

طراحی سایت مذهبی شهدای معصومیه اراک

طراحی نرم افزار امتیاز بندی شرکت های تعاونی مسکن سراسر کشور

طراحی نرم افزار مخصوص شرکت های دریافت و توزیع شیر

طراحی سایت معماری آرشیتکت ۹۸