سایت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت

توضیحات بیشتر در مورد سایت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

این سامانه دارای بخش های ذیل می باشد

اسامی مورد درخواست شرکت

١)
٢)
٣)
۴)

نام و نام خانوادگی موسسین

١)
٢)
٣)
۴)
شماره همراه)
موضوع شرکت :

سرمایه شرکت

١ : میزان سرمایه
٢-١: میزان نقد
٢-٢: میزان غیر نقد
۴ : نوع سهم
میزان سهم الشرکه هر شریک

نام شریک               میزان سهم الشرکه              مبلغ پرداختی

۴-١ خانم/آقا
۴-٢ خانم/آقا
۴-٣ خانم/آقا
۴-۴ خانم/آقا

عنوان مدیران شرکت

خانم/آقا
به سمت ریس هیئت مدیره
خانم/آقا
به سمت نایب ریس هیئت مدیره
خانم/آقا
به سمت مدیر عامل
خانم/آقا
به سمت عضو هیئت مدیره
خانم/آقا
به سمت عضو هیئت مدیره

صاحب یا صاحبان امضاء

نامه های اداری باامضاء
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اسنادواوراق بهادار باامضاء
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
آدرس مرکز اصلی شرکت

مدت شرکت

شعبه و آدرس
مدت شرکت

توضیحات فنی نرم افزار تحت وب(سایت و سامانه  ثبت شرکت با مسئولیت محدود)

این برنامه با استفاده از زبان php و فناوری ajax,css کد نویسی شده است این برنامه قابلیت ارسال پیامک به مدیر و مشتری را دارد این برنامه قابلیت ارسال کد پیگیری از طریق سامانه پیام کوتاه را به مشتری و مدیر سایت را دارد و اطلاعات کامل دریافتی از کاربر از طریق ایمیل نیز در اختیار مدیر سایت قرار خواهد گرفت

دموی سایت : http://temiskish.ir/sabtd2

آموزش حضوری فقط مختص طراحی سایت در اراک و تهران می باشد